PerioSafe Nederland BV

NZa stimuleert preventie mondzorg: Officiële NZa code voor preventieve speekseltest

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft donderdag 22 juni 2017 de prestaties en tarieven voor tandheelkunde per 1 januari 2018 bekendgemaakt. De meeste tarieven stijgen met 2,7%. Voor implantologische behandelingen is dat 2,6%, evenals voor orthodontie. Verder heeft de NZa bekend gemaakt dat er een aanpassing komt voor de preventieve code, M32.

“De NZa ziet het belang in van vroegtijdig detecteren van het risico op tandvleesontstekingen”

Met behulp van de PerioSafe speekseltest wordt het mogelijk
gemaakt om vroegtijdig het risico op tandvleesontstekingen
op te sporen. Deze test kan in tandartsenpraktijken
worden toegepast om ernstige vormen van tandvlees-
ontstekingen en de daarbij behorende behandelingen te
voorkomen. Vanaf januari 2018 mag deze speekseltest officieel
worden gedeclareerd voor tandartspraktijken. Deze wijziging is
tot stand gekomen met ondersteuning van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Voorgenomen besluit NZa
“De NZa vindt het belangrijk om (deze) preventieve zorg te stimuleren en mogelijk te maken. Zij ziet het belang in het vroegtijdig detecteren van het risico op tandvleesontstekingen, zodat complexe behandelingen kunnen worden voorkomen”.

Nieuwe patiëntenfolders!!!
PerioSafe heeft mooie nieuwe patiëntenfolders! Maakt u praktijk gebruik van de PerioSafe speekseltest? Bestel de patiëntenfolders via info@periosafe.nl
Bekijk hier de patiëntenfolder.

Gezond! Begint in de mond!
Naar aanleiding van World Oral Health Day 2016 ging het Roer om in tandartsenpraktijk Garderen. Zij gaan hun patiënten vanaf 30 jaar oud testen op het aMMP-8 enzym om vroegtijdig tandvleesproblemen te detecteren. Hiernaast komt er een nauwere samenwerking tussen de huisarts en tandarts, waarin PerioSafe zorgt voor een gerichte verwijzing. Zie in dit filmpje een compilatie van de lancering van het Roer Om en de introductie van PerioSafe, https://youtu.be/J1HJwuVavco.

HET EFP Manifest
Perio & General Health: Het EFP manifest is een oproep tot actie op het gebied van preventie, vroegtijdige detectie en behandeling van parodontitis. Na jarenlang onderzoek naar het verband tussen parodontitis en systemische ziekten is de erkenning van parodontitis een belangrijke onderwerp voor de volksgezondheid. Wilt u ook meer aandacht voor preventie, vroegtijdige diagnose en effectieve behandeling van parodontitis? Teken dan het manifest van de EFP, European Federation of Periodontology. Bekijk het manifest hier.

Moleculaire tandheelkunde

Moleculaire tandheelkunde gebruikt de meest recente wetenschappelijke bevindingen uit de biochemie, natuurkunde en de geneeskunde. Meer…

PerioPrevention

Tandheelkunde begint met preventie

Preventie komt van praevenire, Latijns voor‚ ‘anticiperen’, ‘voorkomen’. Met het preventieconcept kunnen parodontale aandoeningen zoals parodontitis en peri-implantitis voorkomen worden of het verdere verloop stoppen. Levenslang gezonde tanden en/of duurzame implantaten is middels het preventieconcept binnen handbereik. Meer…

PerioSafe & ImplantSafe

PerioSafe & ImplantSafe

De aMMP-8 biomarker kan het risico op verborgen afbraak van gingivaal, parodontaal en/of peri-implantair zacht en hard weefsel vaststellen, nog voordat tekenen van weefselafbraak klinisch zichtbaar zijn. De PerioSafe speekseltest kan door het aantonen van verhoogde concentraties van het actieve matrix-metalloproteïnase-8 enzym (aMMP-8) vroegtijdig parodontale ontstekingen herkennen. De relatie tussen aMMP-8 en parodontitis is in verschillend wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Meer…

Prof. dr. F. Abbas beschrijft in zijn lezing de Point-of-Care diagnostiek van parodontitis: PerioSafe. Bekijk de lezing hier.

PerioSafeCare

PerioSafe mondverzorgingsproducten

PerioSafe heeft antimicrobiële verzorgingsproducten ontwikkeld met lange termijn effecten. Vanwege de unieke structuur van de tandpasta en het mondspoelmiddel zorgt het voor de bestrijding van schadelijke bacteriën. De sponsachtig, hoge zuiverheid Micro BGTM en zilverionen zorgen voor een beschermende werking. Meer…

Aetiologie

Etiologie: Een nieuwe kijk op de ontwikkelingen van parodontale aandoeningen

Epidemiologische studies tonen aan dat de prevalentie van tanderosie toeneemt. Meer…

Interdisziplinaritat

Ondersteuning voor interdisciplinair patiëntmanagement

Parodontale ziekten hebben een nauwe relatie met systemische ziekten zoals diabetes, reuma, hart- en vaatziekten, longproblemen en andere ontstekingsziekten. Ook voor endoprothesen zoals kunstgewrichten kan parodontitis een risico zijn. Meer…

Wetenschappelijke partners

PerioSafe Nederland BV is een dochteronderneming van Dentognostics. Zij werken samen met universiteiten, onderzoeksinstituten en andere onderzoekspartners voor de ontwikkeling en goedkeuring van medische hulpmiddelen. Deze partners zijn: Charité University Medicine Berlin, Carl Gustav Carus, Dresden Universiteit, de Universiteit van Freiburg. Meer…